Verbinden van individueel en collectief leren


Op het grensvlak van Human Resource Development (HRD) en Organizational Development (OD) vinden allerlei vernieuwende initiatieven plaats. Diverse professionele begeleiders zoeken naar manieren om individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling met elkaar te verbinden. De uitdaging is om duurzame verandering in organisaties te bewerkstelligen en daarbij het eigenaarschap binnen de organisatie niet om zeep te brengen.

Organisatiecoaching is een relatief nieuwe term die daarbij opduikt bij organisatie-adviseurs en coaches. Ook interim managers, projectmanagers, trainers en opleiders maken gebruik van deze term.

Organisatiecoaches:
  • Zijn actief op diverse niveaus in de organisatie
  • Geven mede vorm aan organisatiedoelen -en stellen hun bijdragen daaraan af
  • Hebben aandacht voor de kwaliteit van de interactie
  • Stimuleren eigenaarschap
  • Faciliteren collectieve leerprocessen
  • Maken verantwoorde keuzes in hun rollen en interventies
Organisatiecaching is een veelbelovende nieuwe activiteit, maar wat dit jonge vakgebied precies inhoudt is nog niet uitgekristalliseerd. Daar doen we momenteel praktijkgericht onderzoek naar.