Leren verlangen naar de zee


Het boek 'organisatiecaching in de praktijk. Leren verlangen naar de zee' biedt een inkijkje in de verschillende manieren waarop professionele begeleiders bijdragen aan het leren van en door organisaties. Het boek biedt een diversiteit aan casuďstiek en benaderingen van organisatiecoaches in de praktijk.

Verschillende auteurs laten zien hoe zij succesvol zijn in hun streven naar duurzame verandering. Ook beschrijven
zij open en eerlijk hun moeilijkheden, missers en blunders. Dat maakt het boek tot een rijke beschrijving van de
‘state of the art' van dit nog jonge vakgebied.

De grote rijkdom aan praktijkmateriaal en benaderingen is bedoeld als inspiratiebron voor andere coaches en
adviseurs die hun professionele repertoire uit willen bouwen of aan willen scherpen. Het boek biedt daartoe een aantal uitgangspunten die het handelen van organisatiecoaches richting kunnen geven. Tegelijkertijd benadrukt het boek dat organisatiecoaching ook een ‘eindeloze zoektocht' is, en daardoor juist zo de moeite waard.

Auteurs: Aty Boers, Ella Thierry, Erik Sons, Esther de Haan, Eva Beerends, Evelien Beentjes, Fer van den Boomen,
Francois Breuer, Gertjan Schuiling, Jan Veldsink, Jeroen Coenders, Jos van Jaarsveld, Nanja Mol, Sharon van Dam,
Theo van Mulken, Jaap Schaveling